LES MANUALITATS
Handicrafts

Activitats plàstiques inspirades en la temàtica setmanal que ens permeten interactuar en anglès en un context creatiu tot potenciant les capacitats artístiques i creatives dels infants.

EL JOC DIRIGIT
Structured play

Jocs dirigits i activitats de psicomotricitat per cohesionar el grup, aprendre a compartir i a esperar el torn, etc. En aquest context, els nens i nenes aprenen d'una manera senzilla i vivencial ordres i estructures gramaticals bàsiques en qualsevol llengua.


EL JOC LLIURE
Free play

Estones de joc lliure pensades perquè els infants posin en marxa la seva imaginació i s'expressin i es relacionin de manera espontània, sota la supervisió dels monitors.