Inscripcions

Per inscriure el vostre fill / la vostra filla a les activitats del Summer Fun, seguiu les indicacions i ompliu les dades del formulari.

Dades del centre on realitzarà el Summer Fun

Dades de l'alumne 1

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Dades de l'alumne 2

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents que el primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Dades de l'alumne 3

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents que el primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Dades de l'alumne 4

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents que el primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Dades de l'alumne 5

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents que el primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Dades de l'alumne 6

Setmanes disponibles:

(dd/mm/aaaa)
(Carrer, Número, Pis, Porta)
No
(Important: Només serà possible si els infants tenen el mateix horari contractat.)
No

Indiqueu si l'infant té al·lèrgies, intoleràncies o malalties cròniques:

No
Sí, indiqueu quines:

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que l'infant no estigui vacunat, els tutors hauran de passar a signar una declaració de responsabilitat pel centre Kids&Us. Consulta-ho directament en el teu centre.

Activeu en cas que les dades dels pares o tutors siguin diferents que el primer fill/a.

Pare / mare / tutor legal

*Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Pare / mare / tutor legal

Vull que aquest sigui l'email principal de contacte per rebre les notificacions del centre Kids&Us sobre Summer Fun.

Modalitat de pagament

No

Recordeu que es poden demanar ajuts per a 10 dies de casal, 2 setmanes. Si s'inscriu l'infant més setmanes, el pagament s'haurà de fer en el període ordinari.

Per fer efectiva la inscripció al Summer Fun, confirmeu si us plau la modalitat de pagament que preferiu.


Indiqueu si voleu fraccionar el pagament: Sí, pagar ara el 50% No, pagar ara el 100%
He llegit i accepto les condicions generals i la política de privacitat
close
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Kids&Us S.L. informa que totes les dades que li siguin facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat i que tan sols seran utilitzades amb el propòsit indicat en aquestes bases. L'aportació d'aquestes dades suposa el consentiment del remitent per al seu tractament. Així mateix, informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes establerts en la legislació vigent a l'adreça de Kids&Us English S.L., C/ Canonge Montanyà, 1-5 de Manresa.

Següent Pas

Confirmació

Revisa que les dades de la inscripció siguin correctes.

Informació general

Centre:
Inscripcions: 0
Pagament: Transferència bancària
Fraccionar pagament: No, pagar ara el 100%
Total a pagar: 0,00 €
Modificar
Confirmar